Ono što nudi naša kompanija

PROFESIONALNO I STRUČNO

Mogućnost napredovanja

Besplatne edukacije i usavršavanje

Svakodnevna podrška timskom radu je normalna pojava kod nas jer je tim jak koliko i njegova najslabija karika.

POUZDANO I KVALITETNO

Različite varijante team building-a tokom godine

Nagrađivanje zaposlenih za kvartalno zalaganje

Novogodišnji paketići za najmlađe

Redovna plata poslednjeg radnog dana u mesecu za tekući mesec

13.plata na kraju godine

DOMAĆINSKA ATMOSFERA

Kuvani topli obrok za sve zaposlene

Plaćeni putni trošak ili organizovan prevoz

Popusti na cenama kafe aparata i aparata za grickalice za sve zaposlene

Kupovina stolarije po specijalnim cenama za sve zaposlene

Knjige iz kompanijske biblioteke za sve zaposlene